Hipożyczka

sprawdzona i zaufana marka branży finansowej i hipotecznej finansowanie prywatne
FAQ

Częste pytania i odpowiedzi

Pieniądze uzyskane w ramach pożyczki hipotecznej można przeznaczyć na dowolny cel. Tymczasem pieniądze z kredytu hipotecznego muszą zostać przeznaczone na określony cel mieszkaniowy np. budowę domu lub zakup mieszkania.
TAK. Wymagamy jedynie oświadczenia o sytuacji finansowej, nie wymagamy zaświadczeń od pracodawcy ani wyciągów bankowych.
Opłata za doradztwo pobierana jest jedynie w przypadku pozyskania finansowania dla Klienta. Nie pobieramy żadnych opłat za przyjęcie czy rozpatrzenie wniosku.
Zgodnie z przyjętą polityką oraz kodeksem etycznym, w przypadku obsługi Klienta przez Hipożyczkę, żaden podmiot trzeci nie ma prawa pobierać dodatkowych opłat przygotowawczych od Klienta. Wszelkie rozliczenia następują pomiędzy Klientem a Hipożyczka sp. z o.o. To po naszej stronie pozostaje rozliczenie z polecającym nas Doradcą. Prosto i przejrzyście!
Jest to wskaźnik, który określa stosunek wartości mieszkania do wartości pożyczki, którą możesz uzyskać. W naszym przypadku jest to 60% wartości nieruchomości.
Zasadniczo nie sprawdzamy historii w BIK oraz innych bazach, więc zła historia nie przekreśla uzyskania pożyczki hipotecznej.
Nie dyskwalifikuje ona pod warunkiem, że środki z umowy pożyczki zostaną przeznaczone również na całkowitą spłatę istniejącego zadłużenia.
Cel wybiera klient, nie oczekujemy od klienta udokumentowania celu pożyczki.
Wszystko zależy od kompletności dokumentów, przy czym wstępna decyzja o udzieleniu pożyczki może zostać przekazana nawet w ciągu 2 godzin od przesłania formularza. Cały proces udzielenia pożyczki (od złożenia wniosku po otrzymanie środków) trwa maksymalnie kilka dni.
Procedura przyznawania pożyczki jest niezwykle prosta dla klienta. Po wstępnej analizie wykonanej przez naszego doradcę, klient otrzymuje informację na temat wstępnej decyzji kredytowej. Po zaakceptowaniu nieruchomości jako zabezpieczenie przez Instytucję Pożyczkową, wysyłamy klientowi projekt umowy. Cała umowa jest objaśniana przez naszego Doradcę, aby mieć pewność, że klient dobrze rozumie jej treść oraz jest świadom związanego z nią ryzyka (Ważne, aby mieć świadomość, że zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań kredytowych związane jest z ryzykiem. Więcej poniżej w pkt. „Jakie są ryzyka związane z pożyczką hipoteczną?”). Umawiamy podpisanie umowy w kancelarii notarialnej, w dogodnym dla Państwa terminie. Po podpisaniu umowy środki zostają wypłacone na rachunek klienta.
Umowa odczytywana i podpisywana jest w kancelarii notarialnej, co jest gwarancją bezpieczeństwa oraz tego, że jest ona zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
Nadzór nad Instytucjami Pożyczkowymi, niebędącymi bankami, w zakresie pożyczek udzielanych Konsumentom, sprawuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK). Ponadto, każda Instytucja Pożyczkowa notyfikowana jest w rejestrze prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).
Tak, właściciel nieruchomości musi wyrazić zgodę oraz być poręczycielem w pożyczce hipotecznej.
Zabezpieczeniem jest zwykle wpis w księdze wieczystej mieszkania lub domu. Istnieje również możliwość zabezpieczenia się na nieruchomości gruntowej.
Przez cały okres spłaty pożyczki hipotecznej oprocentowanie jest zmienne i zależy od stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego.
Maksymalny okres, na który możemy udzielić pożyczki hipotecznej to 60 miesięcy, czyli 5 lat.
Spłaty rat dokonywane są na rachunek bankowy podany w umowie pożyczki.
Tak w każdym momencie trwania pożyczki hipotecznej może klient ją spłacić.
NIE. Pożyczkę można spłacić w dowolnym momencie bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Każdy Klient ma do wyboru kilka opcji spłaty:

– Stała rata kapitałowo-odsetkowa (co miesiąc spłacane są kapitał i odsetki),

– Malejąca rata kapitałowo-odsetkowa (co miesiąc spłacane są kapitał i odsetki, rata na początku okresu kredytowania jest znacznie wyższa),

– Comiesięczna rata odsetkowa ze spłatą kapitału na koniec okresu kredytowania,

– Spłata całości pożyczki (kapitał i odsetki) na koniec okresu kredytowania.

– ryzyko zmiennej stopy procentowej

– ryzyko związane z długim okresem spłaty

– zmiany cen rynkowych zabezpieczeń

– ryzyko związane ze wskaźnikiem referencyjnym

– ryzyko egzekucji komorniczej i utrata przedmiotu zabezpieczenia

– współpracujesz z doświadczonymi doradcami finansowymi w temacie pożyczek hipotecznych zabezpieczonych nieruchomości

– szybko otrzymasz pieniądze, bez przedstawiania zaświadczeń o dochodach czy sprawdzania baz takich jak BIK, KRD itp. Możliwe jest uzyskanie środków nawet w ciągu 24 godzin od momentu złożenia wniosku.

– otrzymasz wszystkie wyjaśnienia dotyczące każdego aspektu umowy

– otrzymasz pomoc w wyborze najlepszej oferty na rynku

Umowa odczytywana i podpisywana jest w kancelarii notarialnej, co jest gwarancją bezpieczeństwa oraz tego, że jest ona zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
Nadzór nad Instytucjami Pożyczkowymi, niebędącymi bankami, w zakresie pożyczek udzielanych Konsumentom, sprawuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK). Ponadto, każda Instytucja Pożyczkowa notyfikowana jest w rejestrze prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

– współpracujesz z doświadczonymi doradcami finansowymi w temacie pożyczek hipotecznych zabezpieczonych nieruchomości

– szybko otrzymasz pieniądze, bez przedstawiania zaświadczeń o dochodach czy sprawdzania baz takich jak BIK, KRD itp. Możliwe jest uzyskanie środków nawet w ciągu 24 godzin od momentu złożenia wniosku.

– otrzymasz wszystkie wyjaśnienia dotyczące każdego aspektu umowy

– otrzymasz pomoc w wyborze najlepszej oferty na rynku

Umowa odczytywana i podpisywana jest w kancelarii notarialnej, co jest gwarancją bezpieczeństwa oraz tego, że jest ona zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
Nadzór nad Instytucjami Pożyczkowymi, niebędącymi bankami, w zakresie pożyczek udzielanych Konsumentom, sprawuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK). Ponadto, każda Instytucja Pożyczkowa notyfikowana jest w rejestrze prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

– współpracujesz z doświadczonymi doradcami finansowymi w temacie pożyczek hipotecznych zabezpieczonych nieruchomości

– szybko otrzymasz pieniądze, bez przedstawiania zaświadczeń o dochodach czy sprawdzania baz takich jak BIK, KRD itp. Możliwe jest uzyskanie środków nawet w ciągu 24 godzin od momentu złożenia wniosku.

– otrzymasz wszystkie wyjaśnienia dotyczące każdego aspektu umowy

– otrzymasz pomoc w wyborze najlepszej oferty na rynku

Umowa odczytywana i podpisywana jest w kancelarii notarialnej, co jest gwarancją bezpieczeństwa oraz tego, że jest ona zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
Nadzór nad Instytucjami Pożyczkowymi, niebędącymi bankami, w zakresie pożyczek udzielanych Konsumentom, sprawuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK). Ponadto, każda Instytucja Pożyczkowa notyfikowana jest w rejestrze prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

– współpracujesz z doświadczonymi doradcami finansowymi w temacie pożyczek hipotecznych zabezpieczonych nieruchomości

– szybko otrzymasz pieniądze, bez przedstawiania zaświadczeń o dochodach czy sprawdzania baz takich jak BIK, KRD itp. Możliwe jest uzyskanie środków nawet w ciągu 24 godzin od momentu złożenia wniosku.

– otrzymasz wszystkie wyjaśnienia dotyczące każdego aspektu umowy

– otrzymasz pomoc w wyborze najlepszej oferty na rynku

Umowa odczytywana i podpisywana jest w kancelarii notarialnej, co jest gwarancją bezpieczeństwa oraz tego, że jest ona zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
Nadzór nad Instytucjami Pożyczkowymi, niebędącymi bankami, w zakresie pożyczek udzielanych Konsumentom, sprawuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK). Ponadto, każda Instytucja Pożyczkowa notyfikowana jest w rejestrze prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

– współpracujesz z doświadczonymi doradcami finansowymi w temacie pożyczek hipotecznych zabezpieczonych nieruchomości

– szybko otrzymasz pieniądze, bez przedstawiania zaświadczeń o dochodach czy sprawdzania baz takich jak BIK, KRD itp. Możliwe jest uzyskanie środków nawet w ciągu 24 godzin od momentu złożenia wniosku.

– otrzymasz wszystkie wyjaśnienia dotyczące każdego aspektu umowy

– otrzymasz pomoc w wyborze najlepszej oferty na rynku

Umowa odczytywana i podpisywana jest w kancelarii notarialnej, co jest gwarancją bezpieczeństwa oraz tego, że jest ona zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
Nadzór nad Instytucjami Pożyczkowymi, niebędącymi bankami, w zakresie pożyczek udzielanych Konsumentom, sprawuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK). Ponadto, każda Instytucja Pożyczkowa notyfikowana jest w rejestrze prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

– współpracujesz z doświadczonymi doradcami finansowymi w temacie pożyczek hipotecznych zabezpieczonych nieruchomości

– szybko otrzymasz pieniądze, bez przedstawiania zaświadczeń o dochodach czy sprawdzania baz takich jak BIK, KRD itp. Możliwe jest uzyskanie środków nawet w ciągu 24 godzin od momentu złożenia wniosku.

– otrzymasz wszystkie wyjaśnienia dotyczące każdego aspektu umowy

– otrzymasz pomoc w wyborze najlepszej oferty na rynku

Umowa odczytywana i podpisywana jest w kancelarii notarialnej, co jest gwarancją bezpieczeństwa oraz tego, że jest ona zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
Nadzór nad Instytucjami Pożyczkowymi, niebędącymi bankami, w zakresie pożyczek udzielanych Konsumentom, sprawuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK). Ponadto, każda Instytucja Pożyczkowa notyfikowana jest w rejestrze prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

– współpracujesz z doświadczonymi doradcami finansowymi w temacie pożyczek hipotecznych zabezpieczonych nieruchomości

– szybko otrzymasz pieniądze, bez przedstawiania zaświadczeń o dochodach czy sprawdzania baz takich jak BIK, KRD itp. Możliwe jest uzyskanie środków nawet w ciągu 24 godzin od momentu złożenia wniosku.

– otrzymasz wszystkie wyjaśnienia dotyczące każdego aspektu umowy

– otrzymasz pomoc w wyborze najlepszej oferty na rynku

Pieniądze uzyskane w ramach pożyczki hipotecznej można przeznaczyć na dowolny cel. Tymczasem pieniądze z kredytu hipotecznego muszą zostać przeznaczone na określony cel mieszkaniowy np. budowę domu lub zakup mieszkania.
TAK. Wymagamy jedynie oświadczenia o sytuacji finansowej, nie wymagamy zaświadczeń od pracodawcy ani wyciągów bankowych.

Hipożyczka nie pobiera żadnej prowizji od Klienta! Należymy do jednych z nielicznych podmiotów, zajmujących się wyspecjalizowanym doradztwem na rynku pożyczek zabezpieczonych, które nie pobierają tzw. opłaty brokerskiej.

Zgodnie z przyjętą polityką oraz kodeksem etycznym, w przypadku obsługi Klienta przez Hipożyczkę, żaden podmiot trzeci nie ma prawa pobierać dodatkowych opłat przygotowawczych od Klienta. To po naszej stronie pozostaje rozliczenie z polecającym nas Doradcą. Prosto i przejrzyście!

Jest to wskaźnik, który określa stosunek wartości mieszkania do wartości pożyczki, którą możesz uzyskać. W naszym przypadku jest to 60% wartości nieruchomości.
Pożyczkodawcy, z którymi współpracujemy podchodzą w bardziej elastyczny sposób do kwestii historii w BIK. Zła historia w Biurze Informacji Kredytowej, negatywne wpisy w Biurach Informacji Gospodarczej tj. Krajowy Rejestr Długów, czy nawet aktywne egzekucje komornicze, nie przekreślają możliwości uzyskania finansowania.
Nie dyskwalifikuje ona pod warunkiem, że środki z umowy pożyczki zostaną przeznaczone również na całkowitą spłatę istniejącego zadłużenia.
Cel wybiera klient, nie oczekujemy od klienta udokumentowania celu pożyczki.
Wszystko zależy od kompletności dokumentów, przy czym wstępna decyzja o udzieleniu pożyczki może zostać przekazana nawet w ciągu 2 godzin od przesłania formularza. Cały proces udzielenia pożyczki (od złożenia wniosku po otrzymanie środków) trwa maksymalnie kilka dni.
Procedura przyznawania pożyczki jest niezwykle prosta dla klienta. Po wstępnej analizie wykonanej przez naszego doradcę, klient otrzymuje informację na temat wstępnej decyzji kredytowej. Po zaakceptowaniu nieruchomości jako zabezpieczenie przez Instytucję Pożyczkową, wysyłamy klientowi projekt umowy. Cała umowa jest objaśniana przez naszego Doradcę, aby mieć pewność, że klient dobrze rozumie jej treść oraz jest świadom związanego z nią ryzyka (Ważne, aby mieć świadomość, że zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań kredytowych związane jest z ryzykiem. Więcej poniżej w pkt. „Jakie są ryzyka związane z pożyczką hipoteczną?”). Umawiamy podpisanie umowy w kancelarii notarialnej, w dogodnym dla Państwa terminie. Po podpisaniu umowy środki zostają wypłacone na rachunek klienta.
Umowa odczytywana i podpisywana jest w kancelarii notarialnej, co jest gwarancją bezpieczeństwa oraz tego, że jest ona zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
Nadzór nad Instytucjami Pożyczkowymi, niebędącymi bankami, w zakresie pożyczek udzielanych Konsumentom, sprawuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK). Ponadto, każda Instytucja Pożyczkowa notyfikowana jest w rejestrze prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).
Tak, właściciel nieruchomości musi wyrazić zgodę oraz być poręczycielem w pożyczce hipotecznej.
Zabezpieczeniem jest zwykle wpis w księdze wieczystej mieszkania lub domu. Istnieje również możliwość zabezpieczenia się na nieruchomości gruntowej.
Przez cały okres spłaty pożyczki hipotecznej oprocentowanie jest zmienne i zależy od stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego.
Maksymalny okres, na który możemy udzielić pożyczki hipotecznej to 60 miesięcy, czyli 5 lat.
Spłaty rat dokonywane są na rachunek bankowy podany w umowie pożyczki.
Tak w każdym momencie trwania pożyczki hipotecznej może klient ją spłacić.
NIE. Pożyczkę można spłacić w dowolnym momencie bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Każdy Klient ma do wyboru kilka opcji spłaty:

– Stała rata kapitałowo-odsetkowa (co miesiąc spłacane są kapitał i odsetki),

– Malejąca rata kapitałowo-odsetkowa (co miesiąc spłacane są kapitał i odsetki, rata na początku okresu kredytowania jest znacznie wyższa),

– Comiesięczna rata odsetkowa ze spłatą kapitału na koniec okresu kredytowania,

– Spłata całości pożyczki (kapitał i odsetki) na koniec okresu kredytowania.

– ryzyko zmiennej stopy procentowej

– ryzyko związane z długim okresem spłaty

– zmiany cen rynkowych zabezpieczeń

– ryzyko związane ze wskaźnikiem referencyjnym

– ryzyko egzekucji komorniczej i utrata przedmiotu zabezpieczenia

doradztwo ze strony Hipożyczka jest całkowicie bezpłatne!

– współpracujesz z doświadczonymi doradcami finansowymi w temacie pożyczek hipotecznych zabezpieczonych nieruchomości

– szybko otrzymasz pieniądze, bez przedstawiania zaświadczeń o dochodach czy sprawdzania baz takich jak BIK, KRD itp. Możliwe jest uzyskanie środków nawet w ciągu 24 godzin od momentu złożenia wniosku.

– otrzymasz wszystkie wyjaśnienia dotyczące każdego aspektu umowy

– otrzymasz pomoc w wyborze najlepszej oferty na rynku

Nieruchomości, które można leasingować obejmują biura i lokale handlowe, magazyny i powierzchnie magazynowe, nieruchomości przemysłowe i inne związane z działalnością gospodarczą.
Kroki w procesie pozyskania leasingu to identyfikacja i wycena nieruchomości, negocjacje warunków, podpisanie umowy i weryfikacja dokumentów, rozpoczęcie dzierżawy/leasingu.
Po zakończeniu umowy leasingu można zdecydować się na przedłużenie umowy, wykupienie nieruchomości lub przeniesienie działalności.
Leasing nieruchomości może być korzystny dla firm, które chcą uniknąć wysokich nakładów początkowych i uzyskać korzyści podatkowe. Kredyt hipoteczny jest zazwyczaj lepszą opcją dla osób indywidualnych, które planują zakup nieruchomości na dłuższy okres i chcą stać się właścicielami.

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Nasz adres

al. Grunwaldzka 56/113
80-241 Gdańsk

Telefon

+48 577 990 062

Adres email

biuro@hipozyczka.com

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą pożyczki, skorzystaj z wniosku.