Hipożyczka

sprawdzona i zaufana marka branży finansowej i hipotecznej finansowanie prywatne

Nota prawna

Administrator Serwisu (hipozyczka.com), tj. Hipożyczka sp. z o.o. z siedzibą przy al. Grunwaldzkiej 56/113, 80-241 Gdańsk, NIP 9571139463, REGON 520726964, KRS 0000940198, oświadcza, że:

1. Inwestowanie jest zawsze procesem obarczonym ryzykiem, niezależnie od stosowanych zabezpieczeń.

2. Żadna z form inwestycji opisywanych w Serwisie nie jest objęta gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, głównym zabezpieczeniem niniejszych form inwestowania są nieruchomości.

3. Wszelkie dane, materiały, informacje, obliczenia, analizy, artykuły, opracowania itp. znajdujące się na stronie Hipozyczka.com mają wyłącznie charakter informacyjny lub statystyczny. Wszelkie decyzje, np. inwestycyjne podejmowane przez Użytkowników Serwisu są zawsze podejmowane indywidualnie i niezależnie, na ich własne ryzyko i na ich własną odpowiedzialność.

4. Niniejsza strona internetowa i zamieszczone na niej treści oraz publikacje (m.in. artykuły, wpisy, strony, podstrony, analizy, itp.):
a. ani w całości, ani w części nie stanowią “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
b. ani w całości, ani w części nie stanowią “rekomendacji inwestycyjnych” ani “informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).
c. ani w całości, ani w części, nie stanową porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.).

5. Treści zawarte na stronie internetowej (www.hipozyczka.com) ani w całości, ani w części nie stanowią: czynności z zakresu doradztwa podatkowego, świadczenia pomocy prawnej czy jakiegokolwiek innego doradztwa. Zawarte na stronie internetowej poglądy osobiste
autora/ów nie powinny być traktowane jako źródło lub wykładnia prawa. Nie powinny stanowić podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych, inwestycyjnych lub podatkowych.

6. Wszelkie opinie, poglądy, komentarze, wiadomości znajdujące się na hipozyczka.com stanowią subiektywny przejaw osobistej wiedzy oraz doświadczenia ich autorów i nie powinny być interpretowane jako sugestia lub zachęta do dokonania konkretnej decyzji inwestycyjnej.

7. Wszelkie dane, materiały, informacje, obliczenia, analizy, artykuły, opracowania itp. znajdujące się na hipozyczka.com nie są przygotowywane w oparciu o analizę sytuacji finansowej konkretnego Użytkownika Serwisu.

8. Strona aktualizowana jest okresowo, co oznacza, że dane na niej zawarte mogą być nieaktualne. Nie gwarantujemy pełnej integralności i nie odpowiadamy za błędy w danych znajdujących się na stornie.

9. Wszelkie dane, materiały, informacje, obliczenia, analizy, artykuły, opracowania oraz opinie, poglądy, komentarze, wiadomości itp. znajdujące się na Hipozyczka.com nie mogą być postrzegane i traktowane przez Użytkowników Serwisu jako zapewnienie i/lub gwarancja osiągnięcia potencjalnych lub spodziewanych rezultatów, np. zysków lub określonych stóp zwrotu z inwestycji.